вторник, 10 января 2017 г.

TARTU ÜLIKOOLI ARVUTITEADUSE INSTITUUT ALUSTAB 16. JAANUARIL
SPETSIAALSELT KOOLIÕPILASTELE MÕELDUD PROGRAMMEERIMISTEEMALISE
E-KURSUSEGA. KOLME AINEPUNKTINE KURSUS KESTAB KOKKU 8 NÄDALAT JA KURSUSE
EDUKALT LÄBINUD TEENIVAD INFORMAATIKA BAKALAUREUSSE SISSEASTUMISEKS
LISAPUNKTE.

Tegemist on sisu poolest juba sisse töötatud kursusega „Programmeerimise
alused", mis keskendub ühele enimlevinud programmeerimiskeeltest Python.
Osalema on oodatud eelkõige gümnaasiumiealised õpilased, kelle jaoks on
tegemist hea võimalusega enne tulevase eriala valimist
programmeerimisega kätt proovida. Kursuse lõppedes on võimalik sooritada
ka kontrollitud oludes arvestustöö, mille positiivse tulemuse korral on
tagatud vastuvõtt informaatika bakalaureuseõppesse.

Registreerumine kursusele on avatud: http://programmeerimine.ut.ee/ [1]
Palume infot jagada kõikide õpilastega. Kursusel osalemiseks ei ole vaja
eelteadmisi informaatikast või programmeerimisest.

Комментариев нет:

Отправить комментарий